Czech School of California

Ceny Gratias Agit 2012

Dne 1. června 2012 udělí ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg ceny Gratias Agit 2012. Toto ocenění vzniklo v roce 1997 jako pocta osobnostem či organizacím, které mají zásluhy na šíření dobrého jména České republiky v zahraničí. A od té doby se každoročně uděluje. Už bylo oceněno mnoho významných osobností z rozličných profesních odvětví. Často se jedná o české krajany, kteří žijí dlouhodobě i celoživotně v nejrůznějších částech světa. Mezi nejznámější držitele ceny Gratias Agit patří například bývalá americká ministryně zahraničí Madeleine Albrightová, režisér Miloš Forman či podnikatel Tomáš Baťa.

Letos je udělování této ceny velkou událostí pro celý pedagogický tým ČŠBH v Paříži a pro všechny kolegy a příznivce zahraničních českých škol, neboť jednou z dvanácti osobností, které v červnu získají cenu, je i Lucie SLAVÍKOVÁ – BOUCHER, lékařka a zakladatelka České školy bez hranic.

Proč získala cenu Gratias Agit 2012 právě Lucie SLAVÍKOVÁ – BOUCHER? Všichni, kdo Lucii znají, mi jistě potvrdí, že setkání s ní je vždy profesním i osobním přínosem. Lucie je výbornou pedagožkou a její rady a názory jsou pro nás i teď, kdy je mimo Paříž, důležitým vodítkem. Lucie vystudovala Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Plzni. Následně pokračovala ve specializačním vzdělání na univerzitě Paris 7 – Diderot a na univerzitě Paris 5 – Descartes. Ovšem hlavním důvodem, proč se ocitla mezi letošními oceněnými, není její lékařská kariéra, ale založení Českých škol bez hranic. První pobočka vznikla v Paříži v roce 2003. Poté se projekt rozšiřoval do dalších zahraničních měst a dnes mohou děti chodit do české školy například v Londýně, v Berlíně, v Ženevě či v Bruselu a v mnoha dalších městech. České školy nabízejí výuku češtiny a českých reálií pro děti ve věku od 18 měsíců do 15 let za hranicemi ČR jako doplnění každodenního vzdělání, které děti českého původu získávají v zahraničních školách. Česky mluvící děti tak mají příležitost naučit se češtině v jejich přirozeném prostředí a s českými kamarády.

Comments are closed.