Czech School of California, 501(c)3 nezisková organizace, vznikla v roce 2012 za podpory českého konzulátu v Los Angeles a mnoha dalších státních i nestátních organizací.

V současné době jsme největší českou školou mimo území České republiky na světě. S týmem 12 aprobovaných pedagogů českého jazyka zajišťujeme výuku českého jazyka, historie, vlastivědy a kultury, která probíhá dle Rámcově vzdělávacího programu současně platného v Čechách. 

Díky tomuto spojení jsme schopni nabídnout vysoce kvalitní výuku tak, abychom dovedli naše školní děti skrze předškolní přípravu začínající již jeslemi na stejnou jazykovou úroveň, jakou mají jejich vrstevníci v České republice. Společně s našimi žáky a rodiči jsme pyšni na to, že naše třídy opouští žáci s perfektní znalostí psané češtiny, gramatiky a mluveného slova s důrazem na výslovnost a rozšířené slovní zásoby.

Mimo to v rámci Školícího a výukového střediska poskytujeme pomoc jak začínajícím tak i již fungujícím školám s     konzultacemi k vytvoření RVP, metodiky a doporučené materiály pro jednotlivé úrovně výuky, vypracováním metodiky pro školení učitelů, náslechy pro učitele z těchto škol,  sestavením výukových plánů, organizace výukových bloků, výstupy a kompetence potřebné pro splňování RVP a kroky potřebné k založení neziskové organizace v USA.

V roce 2013 jsme uzavřeli exkluzivní smlouvu s Univerzitou Karlovou, díky níž jsme schopni společně pracovat na odborných školeních pro naše pedagogy, stážích pro studenty a nových metodikách právě pro školy našeho typu. 

Czech School of California je velice hrdá na to, že tak pomáhá nejen rodinám a dětem, kteří v oblasti San Franciska a Silikonového údolí žijí na trvalo, ale také těm, kteří se za nějakou dobu budou vracet zpět co České republiky a budou se tak moci plnohodnotně zařadit do školního systému.

Nabízíme:

 • české jesle pro děti od 18 měsíců
 • předškolní výuku pro děti od 3 let
 • školní výuku od 1 do 9 třídy
 • třídy pro dospělé
 • třídy pro děti, které s českým jazykem začínají od začátku

 

Všechny naše jazykové programy zahrnují

 • výuku ve výhradně českém prostředí
 • tým profesionálních učitelů s dlouholetými zkušenostmi
 • individuální přístup pro naše studenty
 • metody výuky inspirovanými metodou Montessori a programem Začít Spolu
 • třídy pro malé studenty, kteří s českým jazykem začínají zcela od začátku

 

Naše další aktivity

 • Dětské dny
 • Tématické akce – VÁNOCE A VELIKONOCE
 • Výstavy českých zvyků v rámci významných českých svátků
 • Tradiční české plesy
 • Představení české tradiční kuchyně a ochutnávky jídel
 • Odborné konference na aktuální témata
 • Sdružování českých odborníků v oblasti San Franciské zátoky