Czech School of California

Představení hlavních přednášejících na 7. výřoční konferenci českých škol v Severní Americe

Představujeme Vám lektorky metodických kurzů a hlavní přednášející 7. výroční konference českých škol v Severní Americe, která se letos koná pod vedením naší školy Czech School of California v San Francisku a přilehlém okolí ve dnech 8. − 10. června 2018.

Více informací konferenci a oficiální program najdete na adrese: http://www.czechschoolsamerica.org/conference-san-francisco-2018.html

MgA. Nina Rutová − Od roku 1999 vede dílny „Čtením a psaním ke kritickému myšlení“, zajímá se především o rozvoj dětského čtenářství, vytváří a publikuje metodiky pro dětské knihy (Zlatá stuha, Mladá fronta, Fraus). Pedagogický konstruktivismus představila odborné i laické veřejnosti v čtrnáctidílném seriálu „Škola snů“ (Česká televize). Je odbornou konzultantkou pro Čtenářské kluby (Nová škola, o.p.s.). Působila jako šéfredaktorka časopisů Kritické listy, Rodina a škola a Kritická gramotnost.

Mgr. Ester Stará − Pracuje jako speciální pedagog, logoped a koordinátor inkluze na ZŠ a MŠ Lyčkovo nám. v Praze; píše dětské knihy zaměřené na rozvoj komunikačních a čtenářských dovedností, dětskou prózu i poezii, hostuje na čtenářských besedách a dílnách, spolupracuje např. s nakladatelstvím 65. pole, Euromedia a.s, Mladá Fronta, Albatros; pravidelně přispívá do časopisu Sluníčko; koordinuje tvůrčí soutěž Zlaté
dítě související se Zlatou stuhou – výroční cenou udělovanou české dětské literatuře. Více o autorské tvorbě zde: www.esterstara.webnode.cz.

Nicole Marie Bergeron − Narodila se a působí v oblasti San Franciscka více než 25 let. Je uznávaným leadrem ve sféře neziskových organizací i v politické a filantropické oblasti. Byla spoluzakladatelkou několika neziskových společností a dobře tak chápe a prezentuje požadavky sociálního sektoru. Stejně tak do nově vznikajících společností vnáší svou expertisu a spojuje tak inovační i tradiční charakter práce a řízení. Je aktivní členkou Jesse Marvin Unruh California State Assembly Fellowship and the Tony Patiño Fellowship. Zároveň působí v roli představitelky San Carlos školního distriktu a do této role byla zvolena právě díky svým veškerým znalostem a dovednostem. Primárně se soustředí na oblasti vzdělávání a sociálního bydlení.

Přednáška Nicole Bergeron na téma “Picture Your Legacy” se bude konat v sobotu, 9. června od 15:30 v prostorách hotelu DOUBLETREE BY HILTON HOTEL SAN FRANCISCO AIRPORT (835 Airport Blvd, Burlingame, CA 94010). Pokud byste se jí chtěli zůčastnit (a nemáte tedy lístke na konferenci), dejte nám vědět na adrese: hsoukupova.csoc (at) gmail.com

Comments are closed.