Czech School of California

Ukázkové lekce češtiny

Protože otevření prvních výukových skupin v San Franciscu a Silicon Valley se chystá na září 2012, srdečně Vás zveme na UKÁZKOVÉ HODINY, které proběhnou třetí květnovou sobotu 2012 od 9 do 12 h.

Ukázkové hodiny budou společné pro oblast San Francisca i Silicon Valley a budou se konat v Hillside Church, 545 Hillsdale Ave – San Jose, CA 95136. Zajištěny jsou plně vybavené prostory pro jednotlivé třídy. Lehké občerstvení bude k dispozici.

Nabídka ukázkovych tříd:

Broučci – předškolní výchova, věk od 3 do 6 let
Myšáci školáci – 1. stupeň ZŠ, věk od 6 do 11 let
Čeština jako cizí jazyk – děti od 6 let

Pro rodiče se v rámci ukázkových hodin bude konat prezentace školy. Představíme Vám jednotlivé rámcově vzdělávací programy s časovým rozvrhem pro všechny třídy, seznámíme Vás s naší koncepcí, metodami výuky, inspirací a pedagogickým sborem. Po prezentaci bude prostor k diskuzi a rádi zodpovíme veškeré Vaše dotazy.

Popis ukázkových tříd:

Broučci – předškolní výchova, věk od 3 do 6 let

Časový rozsah 3 hodin. Pro děti nechodící do školy.
Interaktivní výuka českého jazyka inspirovaná přístupem Montessori, která probíhá v tematických celcích (např. Já a moje tělo atd.). V rámci hudebních, výtvarných, pohybových a literárních aktivit budou Vaše děti pracovat na závěrečných portfoliích, divadelních představeních či talent show.
Důraz kladen na výstavbu a rozvoj slovní zásoby, vyjadřovací schopnosti a spisovnou výslovnost. Celá výuka probíhá výhradně v čestině a slouží k rozvoji osobnosti dítěte i jazykové přípravě pro školní výuku.

Myšáci školáci -1. stupeň ZŠ, věk od 6 do 11 let
Časový rozsah 3 hodin.
Interaktivní výuka českého jazyka, čtení s porozuměním, psaní a gramatiky dle rámcově vzdělávacího programu základních škol v ČR.
Prioritou práce s žáky školního věku je rozvoj všech řečových dovedností s důrazem na komunikační a slohovou výchovu, práce s populárně-naučnými texty, kritické nahlížení a jazyková výchova.
V září bude první stupeň rozdělen do dvou výukových skupin.
1 až 3 třída a 4 až 5 třída, kde bude zařazen dějepis a vlastivěda.

Čeština jako cizí jazyk – děti od 6 let,
Časový rozsah 2 hodin.
Praktická výuka českého jazyka pro žáky s nulovou znalostí a cizojazyčné mluvčí.

Naviděnou v květnu!

Comments are closed.