Tax deductibility code: 501(c)(3)

Vážení sponzoři,

s Vaší pomocí bude Czech School of California schopná nabídnout třídy českého jazyka,
historie a zeměpisu, které budou dostupné všem, kteří o ně projeví zájem nehledě na
postavení, příjem nebo věk. Naší vizí je vzdělávat vyrůstající generaci a každého, kdo má
touhu se učit či si udržet schopnost hovořit česky. Právě Vaše finanční podpora, jakkoliv
velká, umožní, že se tato vize stane skutečností.

Příspěvek v jakékoliv výši je vítán. Abychom ocenili všechny partnery, rádi bychom Vám nabídli
následující poděkování ve formě bezplatné reklamy a prezence na našich webových stránkách.

Děkujeme

Vaše Czech School of California

Donate! Become a Sponsor!