Speech and Language Therapist Martina Kolmanova

Martina is clinical speech and language therapist from the Czech Republic. She currently lives with her family in SF Bay Area and offers diagnostics, treatment and prevention of communication disorders for children and adults. She has more than ten years of experience with children with special education needs.

Speech therapy begins with initial diagnostics of communication and continues with therapy sessions usually twice a month. Therapy is provided in the following areas:
  • speech – including articulation and respiration
  • comprehension and expression – improving grammar and building vocabulary

Consultations are available in person through Skype depending on the individual needs and agreement.

Contact information:
cell phone: 408 329 2836 

 

Konzultace s paní magistrou Evou Kolesovou

Eva Kolesová je zkušený klinický logoped s desetiletou praxí v oboru klinická logopedie. Má zkušenosti s prací s dětmi i dospělými. Pracovala na poli logopedie v resortu zdravotnictví i školství. V průběhu celé své praxe působí v ambulanci klinické logopedie, vede logopedické kroužky pro děti v mateřských školách, provádí přednášky pro lékaře, učitele a rodiče dětí mateřských škol. Byla součástí týmu Centra podpory žáků s SVP na základních školách Prahy 8.

Pro žáky Czech School of California nabízí:

– návštěvu v její ordinaci, Praha 5

– Skype diagnostika/konzultace

– Cena 250 Kč nebo $15 /30 minut

Co očekávat od první konzultace:

– zjistění kompletních informací o dítěti (jméno, datum narození, jak se vyvíjela řeč, motorika, kolik jazyků se učí nebo v jakém prostředí žijí, apod.)

– rozhovor s dítětem (možnost přesnější diagnostiky)

– návrh postupu cvičení (rodiče si dále mohou rozhodnout pravidelnost konzultace, samostatné práce s dítětem apod.)

Pro více informací prosím kontaktujte Báru Břehovskou na: brehovska@czechschoolofcalifornia.com