mysaci1. stupeň ZŠ, věk od 6 do 11 let

Časový rozsah 4 x 60minut.

Interaktivní výuka českého jazyka, čtení s porozuměním, psaní a gramatiky dle rámcově vzdělávacího programu základních škol v ČR. Výuka je doplněna domácími úkoly a prací v rozsahu 2 vyučovacích hodin

 

 

 

PRIORITAMI práce s žáky školního věku jsou především:

  • rozvoj  všech řečových dovedností s důrazem na komunikační a slohovou výchovu
  • perfektní znalost české gramatiky
  • práce s populárně-naučnými texty a rozvoj slovní zásoby
  • kritické nahlížení a jazyková výchova.

První stupeň je rozdělen do dvou výukových skupin – 1 až 3 třída a 4 až 5 třída, v které je zařazen i dějepis a vlastivěda.

 2. stupeň ZŠ

6-9 třída

Podrobné informace k této skupině žáků získáte na požádání u ředitelky vzdělávacích programů.