18 měsíců až 3 roky

Začátek semestru: 11. září 2014

Setkávání každý ČTVRTEK od 10:00am do  11:30am

201 South Rengstorff Avenue, Mountain View

  • Časový rozsah 1x týdně/1,5 hodiny.
  • Třída ideální pro maminky (nebo tatínky) s dětmi od 18 měsíců do 3 let.
  • Socializace a výuka českého jazyka skrze hudební, výtvarné, pohybové a literární aktivity ve výhradně česky mluvícím  prostředí.
  • Třída je zaměřená na rozvoj fyzických, kognitivních i sociálně  emočních dovedností. Nebude chybět zpěv, tanec, hry na rozvoj zvídavosti a objevování, aktivity podporující rozvoj jemné i hrubé motoriky, rozvoj rovnováhy a koordinace etc. To vše za pomoci Montessori i dalších pomůcek.