Jmenuji se Blanka Pasternaková. Narodila jsem se v Praze, kde jsem vystudovala Institut překladatelství a tlumočnictví při Univerzitě Karlově a získala titul promované překladatelky a tlumočnice se specializací angličtina – ruština. Po studiích jsem působila jako tlumočnice a překladatelka na mezinárodních konferencích a sympoziích.

Po příchodu do Spojených států jsem své jazykové znalosti uplatnila především jako výzkumný a informační pracovník a knihovnice. Posléze, ve funkci archiváře na Stanfordské univerzitě, jsem zpracovávala archivní fondy předních osobností českého a slovenského exilového odboje 20. století a umožňovala historikům a badatelům přístup k archivním dokumentům.

Své vlastní děti jsem vychovala v duchu českých tradic a podporovala v nich lásku a úctu k českému jazyku a kultuře. Jsem proto nadšena otevřením České školy v Kalifornii a věřím, že se nám společně podaří uchovat v našich dětech pocit sounáležitosti s českým národem a jeho kulturním dědictvím.

Ve volném čase se věnuji turistice a tanci, ráda čtu a poslouchám hudbu.