Piano and recorder lessons by professional musician Lenka Jansova

Lenka is a piano teacher with a degree in pedagogic, piano play and theory of music and has been a professional pianist for ten years. She has been teaching the piano and recorder to students of all ages and levels for fifteen years. She offers customized lesson plans based on each student’s age, learning style and performance level in a fun learning environment in Czech or English. Students of all ages are welcome. Currently, Lenka is offering lessons in her home on Casanova Drive in San Mateo. She is, however, willing to travel within 15 minutes from her home, to accommodate students who are unable to make the trip to her home. These students must have a piano at home.
You can contact her via an email: lalajansa77@gmail.com<mailto:lalajansa77@gmail.com>.
The first lesson is for free.

Czech Psychologist – PhDr. Petra Bartonova, Ph.D.

Petra is clinical psychologist and psychodynamic psychotherapist with more then ten years of experience! In the Czech Republic, she worked at the Psychiatric and Neurological Clinic in Brno and in the private practice in Prague.

She currently lives and operates in the San Francisco Bay Area.  Petra offers psychological counseling, psychotherapy and crisis intervention in the Czech language for adults and children.

Consultations are available through Skype / FaceTime / Hangout or in person depending on the individual needs and agreement.

Contact information and appointments:

email: psycholog@bartonova.eu

cell phone: (650) 772-9968

LOGOPEDIE

Speech and Language Therapist Martina Kolmanova

Martina is clinical speech and language therapist from the Czech Republic. She currently lives with her family in SF Bay Area and offers diagnostics, treatment and prevention of communication disorders for children and adults. She has more than ten years of experience with children with special education needs.

Speech therapy begins with initial diagnostics of communication and continues with therapy sessions usually twice a month. Therapy is provided in the following areas:
  • speech – including articulation and respiration
  • comprehension and expression – improving grammar and building vocabulary

Consultations are available in person through skype depending on the individual needs and agreement.

contact information:
cell phone: 403 329 2836
email: martina@kolman.cz

Konzultace s paní magistrou Evou Kolesovou

Eva Kolesová je zkušený klinický logoped s desetiletou praxí v oboru klinická logopedie. Má zkušenosti s prací s dětmi i dospělými. Pracovala na poli logopedie v resortu zdravotnictví i školství. V průběhu celé své praxe působí v ambulanci klinické logopedie, vede logopedické kroužky pro děti v mateřských školách, provádí přednášky pro lékaře, učitele a rodiče dětí mateřských škol. Byla součástí týmu Centra podpory žáků s SVP na základních školách Prahy 8.

Pro žáky  nabízí:

– návštěvu v její ordinaci, Praha 5

– Skype diagnostika/konzultace

– Cena 250 Kč nebo $15 /30 minut

Co očekávat od první konzultace:

– zjistění kompletních informací o dítěti (jméno, datum narození, jak se vyvíjela řeč, motorika, kolik jazyků se učí nebo v jakém prostředí žijí, apod.)

– rozhovor s dítětem (možnost přesnější diagnostiky)

– návrh postupu cvičení (rodiče si dále mohou rozhodnout pravidelnost konzultace, samostatné práce s dítětem apod.)

Pro více informací prosím kontaktujte Báru Břehovskou na: brehovska@czechschoolofcalifornia.com