Czech School of California otevírá českou knihovnu pro děti i dospělé. Knihovna nabízí více než 160 titulů pro malé i velké čtenáře. Katalog naší knihovny si můžete prohlédnout zde: http://www.librarything.com/catalog/czechschool . Registrace není nutná.

 

Výpůjční řád knihovny Czech School of California pro zkušební provoz: 
 5. dubna až 14. června 2014

 1. Knihy se studentům ve třídách Broučci a Myšáci začnou půjčovat v sobotu 5. dubna na konci výuky. Každý student si může půjčit maximálně jednu knihu. Myšáci si navíc mohou půjčit jeden časopis.
 2. Výpůjční doba jsou čtyři týdny. Knihy se vrací následující výpůjční den 3. května před začátkem výuky. Nová kniha/časopis může být půjčen(a) pouze po vrácení předchozí výpůjčky. Všechny knihy musí být vráceny na konci školního roku – nejlépe 7. června, nejpozději však 14. června.
 3. Pokud zapomenete na konci školního roku knihy vrátit, doručte je osobně co nejdříve na adresu Pavlína Apte, 210 Matadero Ave, Palo Alto, CA 94306.
 4. Rodiče si mohou půjčit jednu knihu/CD na jméno svého dítěte. Tato výpůjčka bude na knižním lístku označena “R” za jménem studenta a nazapočítává se do výše uvedeného maximálního počtu vypůjčených knih. Prosíme, kontaktujte jednu z nás, pokud máte zájem si konkrétní knihu/CD půjčit.
 5. Studenti ze tříd Čeština jako cizí jazyk a zaměstnanci školy si též mohou půjčovat knihy/CD. Prosíme, kontaktujte jednu z nás, pokud máte zájem.
 6. Pokud si učitelky chtějí půjčit knihy pro třídu, která je mimo JCC kampus v Palo Alto, půjčí si knihy na svoje jméno a jsou potom zodpovědné za jejich vrácení.
 7. Ztracená kniha nebo kniha značně poškozená musí být nahrazena. Může být nahrazena stejnou knihou nebo jinou vhodnou knihou.
 8. Poškozené knihy nespravujte. Upozorněte na poškození učitelku nebo jednu z nás a my knihu spravíme.
 9. Katalog naší knihovny si můžete prohlédnout zde: http://www.librarything.com/catalog/czechschool . Není nutné se registrovat.
 10. Každá kniha/CD ma knižní lístek. Knižní lístek musí být označen datem vypůjčení a jménem studenta/zaměstnance a zařazen do příslušné výpůjční knihy ke jménu studenta/zaměstnance. Při vracení knihy se knižní lístek pouze zasune zpět do knihy.
 11. Nevypůjčené knihy ze tříd Broučků a Myšáků musí být zařazeny zpět do knihovny.
 12. Půjčování knih, CD a časopisů je zdarma.
 13. Kontakt – Pavlína Apte: pavlinapte@gmail.com, Gabriela Černá: cernagabriela@yahoo.com

Máte knížky které byste nám rádi darovali? Prosím, kontaktujte nás. Dětem i rodičům tím uděláte velkou radost! Děkujeme

Czech School of California