Czech School of California

Myšáci čtou Broučkům

V Czech School of California nezahálíme a stále hledáme nové věci, jak našim žáčkům přiblížit český jazyk a aktivně číst české knihy.

A jedním z těchto projektů je Myšáci čtou Broučkům. Základem je vzor a podpora starších žáků České školy pro mladší kamarády v předškolním věku, jejich sblížení a také posilování dovedností čtenářských, vypravěčských a kooperace mezi žáky navzájem. Chceme tedy dosáhnout těchto cílů:

  • Motivace starších žáků ke čtení
  • Motivace mladších žáků k poslechu a vyprávění příběhů
  • Posilování komunikačních dovedností v českém jazyce
  • Kooperace studentů napříč věkovými skupinami
  • Posilování mentorských dovedností starších žáků České školy

V sobotu 27. ledna proběhlo první společné čtenářské setkání mladších a starších dětí a jaké byly reakce a pocity?

Heiden, 3. Třída – “Pro mě bylo nejlepší, jak mě Natálka poslouchala a dívala se se mnou na vše, co jí ukazuji”.
Anika, 3. Třída – “Líbilo se mi ukázat malým kamarádům, jaké jsou české knížky a že číst je, je zábava”.

A jaké byly reakce Broučků?
Ayan – 5. let – “Moc mě to bavilo, hlavně to, jak jsme si povídali a ukazovali obrázky”.
Filip – 5. Let – “Chtěl bych si takhle číst s bráchou každý den!”

Matyáš ze 3. Třídy dostal pozvání od mladšího kamaráda, aby za ním přijel na návštěvu, ale ne na hraní, ale na čtení a prý může vzít i sestru, která si může číst se sestřičkou našeho Broučka.

Když jsem se doma ptala následně svých dětí, Elišky a Matyáše – 9. Let – jestli budou chtít i příště číst mladším kamarádům, oba řekli “Rozhodně ano, mami, protože oni si s námi povídali a pamatovali si, co čteme a krásně nám říkali, co viděli na obrázcích, byla to paráda!”

Tak ať je náš projekt takhle příjemný pro všechny děti, rodiče i učitele a daří se mu tak dobře, jako odstartoval.

 

Helena Soukupová – paní učitelka třídy Broučků a maminka dvou dětí, které chodí do naší třídy Myšáků.

Comments are closed.