Czech School of California

Ceny Gratias Agit 2012

Dne 1. června 2012 udělí ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg ceny Gratias Agit 2012. Toto ocenění vzniklo v roce 1997 jako pocta osobnostem či organizacím, které mají zásluhy na šíření ...