Můj svět je limitován mou schopností se vyjadřovat.

                                                                Ludwig Wittgenstein

Puzle zemekoule

Misí Czech School of California je vzdělávat děti a dospělé bez rozdílu věku a původu v českém jazyku, kultuře, zeměpisu a historii. Věříme, že tato snaha nejen přispěje k zachování českého jazyka a kultury mezi vyrůstající generací Čechů a Slováků žijících ve Spojených státech, ale také v mnoha aspektech vzbudí zájem o Českou republiku.

Cílem našich programů je pomoci žákům získat sebevědomí a znalosti, které jim v budoucnu otevřou dveře, které by jinak zůstaly zavřeny.  O co více, náplň Czech School of California napomáhá šíření vzájemného porozumění a respektu mezi lidmi rozdílných kultur a původu.

V rámci Školícího a výukového střediska dále nabízíme podporu začínajícím i již fungujícím školám na území USA, která zajistí přenesení principů správné výuky a metodologie do praxe.