Czech School of California, její žáčci a studenti mnohokrát děkují 
za poskytnutí finančního daru
Janě Rochas
Michaele Žučkové
Ivě Crookston

za tvorbu a správu internetových stránek
Aleši Plškovi

za darování knih a materiálů do knihovny 

Jáře Dušátkové, Evě Kryška a Aně Najmanové

za poskytnutí daru ve formě zakoupení nových knih pro školní děti 
manželům Lence a Miškovi Heverovým

za zapůjčení dětského kroje na slavnostní otevření 
Nikole Konečné a Jaroslavě Kašparové

za zakoupení stoličky na toalety pro naše nejmenší žáčky 
manželům Jitce a Petrovi Nejedlým

za darování/zakoupení psacích potřeb a hraček
Janě Chalouhi
Ivě Crookston
Jane Santens

za správu knihovny
Blance Pasterňák

za zakoupení vánočního stromečku
Lindě Janourové-Tang