Generální konzulát ČR v Los Angeles s potešením oznamuje vydání nového měsíčního zpravodaje, který se od tohoto měsíce distribuje také v oblasti San Franciska.

Přečtěte si s námi:

September Newsletter

 

Bilingvismus neznamená pouze schopnost dokonale mluvit ve více jazycích, ale také schopnost vstřebat odlišnou kulturu, tradice a zvyky, a tímto se právě prostřednictvím jazyka identifikovat s jinými národy.

http://www.nytimes.com/2012/03/18/opinion/sunday/the-benefits-of-bilingu…